تهیه کننده شهره شایان.

مجریان سیاوش عقدای، محسن رسولی.

سوسک حمام با نام دقیق تر سوسری حشره بند پا با ظاهری چندش آور که در هر شرایطی زنده میمونه مهمان کاوشگر این برنامه ست تا شما رو با این موجود بسیار جان سخت با گونه های بسیارش شما رو آشنا میکنه.

برای شنیدن این برنامه با این برنامه همراه باشید.


دریافت