تهیه کننده شهره شایان.

مجریان سمیرا سجادی، محسن رسولی.

کوسه تنها آبیزی که همه ما بعداز شنیدن اسمش ترسی به جونمون میندازه.. کوسه با بیش از 250 گونه جزو تنها گونه های هستن که در طول پیدایششون کمترین تغییر رو داشتن. برای شنیدن اطلاعات بیشتری از این گونه آبزی با این برنامه همراه باشید.

 


دریافت