تهیه کننده شهره شایان.

مجریان سیاوش عقدای، محسن رسولی.

برای شنیدن این برنامه با ما همراه باشید.

 


دریافت