تهیه کننده شهره شایان.

مجریان سیاوش عقدای، محسن رسولی.

همه ما با وام 25 میلیونی خودرو که چند وقت پیش برای عموم اعلام شد و تعداد زیادی از هم وطن هامون هم برای ثبت نام و نام نوسی برای دریافتش و خرید خودرو های با کیفیت وطنی بود آشنا هستیم، حالا در این برنامه با چون چند این وام و شرایطش آشنا میشیم و دقیق تر به این وام نگاه میکنیم آیا این وام به ما کمک میکنه که شرایط بهتری داشته باشیم یا نه؟!!!

برای شنیدن این برنامه بسیار شنیدنی با ما همراه باشید.

 


دریافت