تهیه کننده شهره شایان.

مجریان سیاوش عقدای، محسن رسولی.

جنگ جهانی اول در سال 1914 شروع و در سال 1918 پایان یافت، جنگی که با نام جنگ بزرگ هم نامیده میشد.جنگی که تا کنون بیشترین کشتار را در خود داشته، جنگی که برای اولین بار درش از بمب های شیمیای استفاده شد، شهر ها بمباران شدن، تعداد زیادی غیر نظالمی در اون کشته شد و همین طور پایانی بود بر سلطنت پادشاهنی که از دوران صلیبی پا برجا بودند.

برای شنیدن این برنامه با موضوع جنگ جهانی اول همراه ما باشید.

 


دریافت