تهیه کننده شهره شایان.

مجریان سیاوش عقدای، محسن رسولی.

شما در کشورمون چه مکان های یا محل های رو دید که مناسب یا مخصوص معلولین طراحی شده باشه؟ در این برنامه در این موضوع که چقدر این مناسب سازی ها برای معلولین اجرای شده صحبت میشه.

برای شنیدن این برنامه با ما همراه باشید.

 


دریافت