تهیه کننده شهره شایان.

مجریان سیاوش عقدای، محسن رسولی.

 

دانشمند، کیمیاگر،فیلسوف ایرانی زاده 100 هجری شمسی. دانشمند ایرانی که لقب پدر شیمی را به خود گرفته بود.اگه دوست دارید مطالب بیشتری از این دانشمند ایرانی رو بدونید با این برنامه همراه باشید.

 


دریافت