تهیه کننده شهره شایان.

مجریان سیاوش عقدای، محسن رسولی.

در برنامه های گذشته با دنیای گفت انگیز مورچه ها ، اژدر ها و همین طور صنایع با کیفت خودرو سازی ایرانی !!!!آشنا شدیم .. حالا در این برنامه به ناگفته های که در این برنامه بود و وقت نشد به اونها خواهیم رسید.

با این برنامه همراه باشید.

 


دریافت