تهیه کننده شهره شایان.

مجریان سیاوش عقدای، محسن رسولی.

اژدر یکی از کارآمد ترین سلاح های که در نیروی دریای از اون در کشتی ها و زیردریای ها استفاده میشه.. استفاده استراتژیکی از این سلاح میتونه یک کشتی بسیار عظیم رو نابود کنه و به اعماق دریا بفرسته. اگه دوست دارید میتونید با یکی از محصولات نظامی ایران با نام اژدر ولفجر در این برنامه آشنا بشید.

با این برنامه همراه باشید.