تهیه کننده شهره شایان.

مجریان سیاوش عقدای، محسن رسولی.

دلفین موجود دریای باهوشی که در این برنامه کاوشگر بهش پرداخته میشه. از اسمش گرفته تا انواع گونه هاش و حضورش در جنگ ها و ایتم های بسیار خوب بچه های کاوشگ در مورد این آبزی بازی گوش. برای گوش دادن به این برنامه با این برنامه همراه باشید.

 


دریافت