تهیه کننده شهره شایان.

مجریان سیاوش عقدای، محسن رسولی.


شهری در اوکراین در نزدیکی کیف در مرز بلاروس .. این شهر رو با حادثه انفجار نیروگاه اتمی اون میشناسم شهری که با نیروگاه اتمی اون 14 کیلومتر فاصله داشته ، حادثه ی که در سال 1986 این شهر رو شهر ارواح و نیمه مخروبه های ساختمانی تبدیل کرده .... برای این که از حادثه این انفجار در نیروگاه هسته این شهر اطلاعات بشتری کسب کنید شما رو دعوت میکنم تا این برنامه رو گوش کنید.

 


دریافت