تهیه کننده شهره شایان.

مجریان سیاوش عقدای، محسن رسولی.

بیوتروریسم(Bioterrorism)٬ تروریسمی شامل انتشار عمدی عوامل بیولوژیک است. این عوامل٬ باکتری‌ها٬ ویروس‌ها یا سموم‌اند که ممکن است به شکل طبیعی‌شان یا به فرم دستکاری شده انسان باشند. این روش در جنگ‌ها استفاده می‌شود. * ویکی پدیا

برای شنیدن این برنامه با ما همراه باشید.

 


دریافت