تهیه کننده شهره شایان.

مجریان سیاوش عقدای، محسن رسولی.

گیاه تراریخته به گیاهی اطلاق می‌شود که ساختار ژنتیکی آن از طریق مهندسی ژنتیک تغییر یافته باشد. این تغییر معمولاً جهت بهبود مقاومت گیاه به برخی آفات یا بیماریهای گیاهی و برای بهبود عملکرد گیاه و بهره وری کشاورز صورت می‌گیرد. *ویکی پدیا.

اگه دوست دارید اطلاعاتی در این رابطه داشته باشید با ما همراه باشید.

 


دریافت