تهیه کننده شهره شایان.

مجریان سیاوش عقدای، محسن رسولی.


همون طور که میدونید نانو یک واحد اندازه گیری با مقیاس یک میلیاردم . حالا در این برنامه با تکتولوژی های که در این مقیاس در حال توصعه و همین طور تولید هستن آشنا میشید.با ما همراه باشید.

 


دریافت