تهیه کننده شهره شایان.

مجریان سیاوش عقدای، محسن رسولی.

 

زنبور حشره که همه ما اونها رو دیدم و در دروس ابتدای مون با اونها و زندگی و کار گروهیشون آشنا شدیم ولی دراین برنامه ما شما رو با اطلاعاتی کامل تر برای بهتر آشنا شدن با این شگفت انگیزترن حشرات همراهی میکنیم، با ما همراه باشید.

 


دریافت