تهیه کننده شهره شایان.

مجریان سیاوش عقدای، محسن رسولی.

در این هفته هم کاوشگر با موضوعات جابر بن حیان ، دوران طلای علوم در مشرق زمین ، صنعت چاپ با شما دوستاران همراه بود در این برنامه از ناگفته های این برنامه با شما همراه خواهد بود.

برای شنیدن انین برنامه با ما همراه باشید.

 


دریافت